24/03/2019

cảnh giácnước mắm nhãn hiệu Nam Ngư
không làm từ cá vậy từ đâu ra
từ hóa chất độc hại pha
lòng tham, dối trá… dân ta chớ dùng!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP