14/03/2019

chiêu trò cộng sản


(Ảnh Nguyễn Thúy Hạnh)

sáu bốn liệt sỹ anh hùng
hy sinh chống giặc chiếm vùng Trường Sa
ngăn người tưởng niệm Gạc Ma
cho bọn “đú đởn” túa ra quay cuồng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP