17/03/2019

lỗcông nghiệp nào cũng lỗ to
sao đảng, nhà nước hổng lo vậy cà
hắn bảo tại lãnh đạo ta
vốn người nước Lỗ thành ra hổng cần

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP