16/03/2019

trí thức


Nhà nghiên cứu Biển Đông Trần Đức Anh Sơn

học giả bị đảng khai trừ
chỉ vì sự thật viết từ lương tâm
về cuộc tranh chấp biển Đông
với những chứng cứ Đảng không muốn trình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP