09/03/2019

Hà Nội xấu xíđổ xô nhau đi hôi hoa
có người nói họ chẳng qua thành phần
chủ nghĩa xã hội lẹ chân
chia nhau tài sản nhân dân đó mà

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP