22/03/2019

phiền phứcđường ô tô để các ngài
đạp xe chịu khó những ai ít tiền
bao giờ dân mới đạp lên
xã hội chủ nghĩa khỏi phiền các quan

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP