26/03/2019

chuyện biếmlên chùa thủ tướng thỉnh vong
cùng phu nhân với tấm lòng thiết tha
trả tiền đứa áo cà sa
cầu cho siêu thoát oan gia bác Hồ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP