25/11/2008

bán sách

ngồi lề đường sinh bán sách cũ
lục lọi đâu ra quyển truyện kiều
sinh bất giác mơ là kim trọng
aó lục trên cầu đứng thổi tiêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP