30/11/2008

hát xẩm

ò e giữa chợ kéo đàn
trách ai phụ bạc hát than thở tình
em gái đi bán nhật trình
dúi cho ánh mắt sao mình ngẩn ngơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP