09/11/2008

mặt trời mới

bè cao thấp cất lên trầm bổng
đàn trống giao hòa âm điệu chung
hát nhóm mấy người ăn một nhịp
miệng xinh tươi nhả chữ ra cùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP