18/11/2008

cạo đầu

giọt nước mắt em lăn trên má
tưởng như chứa cả thế gian sầu
sư ông bảo ý thơ như thế
có cạo đầu tóc cũng ra mau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP