17/11/2008

đọc phiếm

nhà văn* có bản lĩnh viết thoáng
cuộc hý trường con chữ đùa chơi
đọc sảng khoái ngộ ra một lẽ
phiếm anh hay bởi sống yêu đời

*song thao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP