03/11/2008

nhà thơ

mấy năm anh bị bệnh hoảng loạn
sợ tố phản động sợ công an
sợ tiếng chân người sợ chó sủa
sợ làm thơ sợ chữ cáo gian

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP