26/11/2008

đảo chao

chưa ngồi tâm đã đảo chao
có em ngồi đó làm sao ngồi thiền
em cười làm bộ không tin
lúc anh khai mắt liếc nhìn trộm em

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP