08/11/2008

chụp ảnh

bạn chụp chân dung chơi vậy đó
đầu trọc trán nẻ mắt quầng thâm
cười tròn cười méo đều vô vị
hơn nửa đời vẫn bất an tâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP