22/11/2008

lạnh

áo len vẫn lạnh rùng người
lúc nhặt chiếc lá vàng rơi cuối mùa
hồn ai trong ngọn gió lùa
phải người tự tử sân chùa năm xưa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP