24/12/2013

vô trọng lượng


Female Astronaut - Philip Bond

mở cửa phòng khách sạn
hắn bảo tình hắn đối với nàng
nặng hơn quả núi
nàng đùa nói là một phi hành gia
lúc ở ngoại tầng không gian
tình anh sẽ trở thành
khối tình vô trọng lượng
hắn cười to lúc họ cởi áo quần
lăn cuộn vào nhau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP