17/07/2019

chuyện cái lu xhcnmưa to tránh ngập ta cần
một lu hứng nước ngoài sân mỗi nhà
nếu lu đầy nước thì ta
lấy gáo múc nước đổ ra ngoài đường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP