02/07/2019

cố học nhé con!con ơi dưới ánh đèn đường
con hãy cố học mẹ thương con nhiều
may ra học thoát cái nghèo
xã hội chủ nghĩa đang đeo phận mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP