10/07/2019

thế lực thù địchlàm sao truy diệt đến cùng
bè lũ phản động nằm vùng, khó đa!
thôi rồi địch ở trong ta
đứa nào khôn lẩn trước ra nước ngoài!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP