29/07/2019

xác định cõi bờcông an xuống tận từng làng
đem theo cờ đỏ sao vàng ra cho
ngư dân xác định cõi bờ
chèo những thuyền thúng giương cờ ra khơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP