19/07/2019

hai mảnh đờingồi bất động nhìn mông lung
buồn như thân chẳng chỗ dung đất này
lão mua hộp cơm hay ai?
cho trẻ vất vưởng ngủ say lề đường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP