04/07/2019

daydreamermấy thằng nói tiếng gì đâu
tiếng Việt không biết một câu hỏi chào
tao ngỗi ngẫm cái thằng tao
thấy mình chẳng giống thằng nào hết trơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP