05/07/2019

em Phúc đây nàynói sao cho anh hiểu lòng
em kính em phục em mong cả ngày
anh Trump, em Phúc đây này
anh cho em được high five đi nào!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP