09/07/2019

nói hay làm dởtrước nền kinh tế ngất ngư
lệnh của thủ tướng kể từ hôm nay
đứa nào làm dở nói hay
không làm không nói chẳng ai phàn nàn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP