18/08/2019

chiến thuật biểu tình Hồng Kôngdòng người đi như nước tuôn
từ khắp ngõ đổ ra đường hợp lưu
tụ điểm chuyển dịch tùy theo
tinh thần cách mạng như triều nước dâng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP