17/07/2008

cúc bấm

áo dài em mặc hết vừa
tiếc mấy vải gấm năm xưa cũng đành
em ơi em dáng vẫn thanh
cúc bấm không được để anh bấm giùm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP