24/07/2008

vọng tưởng

chàng xếp chân tĩnh tọa
mắt nhắm thở nhẹ êm
một lúc đầu vọng tưởng
nàng hiện như búp sen

biết lòng mình dao động
chàng mỉm nụ cười thầm
và ân cần chấp nhận
nàng hiện hữu trong tâm

chàng sống với u uẩn
nàng mang đạo nguyện lòng
đời của chàng cát bụi
nàng như giòng suối trong

búp sen nàng thoáng nở
trong tiếng chuông ngân trầm
nguyện tinh tấn thiền tập
chàng vái lạy tiếng chuông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP