27/07/2008

lạc

đêm qua hắn mộng thấy mình
đứng lơ ngơ giữa bùng binh saigon
ở đâu má phấn môi son
dắt đi ăn phở đứa con gái nào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP