30/07/2008

qua sông

quán chiếu vạn pháp tính không
miệng cười hoan hỉ qua sông luân hồi
con thuyền bát nhã êm trôi
chắp tay sen đón em ngồi chèo chung

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP