26/07/2008

nghệ sĩ

người gì mặt giống như khoai sọ
ở đâu ra ngồi hát giữa chợ
chẳng mấy ai nhìn mặt mà ưa
nhưng giọng hát khối người mất ngủ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP