10/07/2008

đành

mình hết yêu nhau rồi
nên tình đành dang dở
phải xa nhau thế thôi
chẳng tiếc gì nhau nữa

mười lăm năm chồng vợ
lúc hết nợ hết duyên
tình lỡ đời cũng lỡ
buồn mấy cũng đành quên

mỗi người một nỗi riêng
không còn nghe nhau nói
nhiều đêm thức trắng đêm
với đắng cay mệt mỏi

lòng anh lòng em rối
hết ý hợp tâm đầu
không chung chăn chung gối
hết nghĩa nặng tình sâu

tơ duyên gẫy nhịp cầu
sống không còn hạnh phúc
thôi thì đành xa nhau
thương con mình đứt ruột

xưa thề non hẹn nước
giờ thôi hết hẹn thề
bỏ nhau lòng đau xót
giòng đời hai nhánh chia

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP