07/07/2008

lạc luộc

cơm tối xong bạn mời lạc luộc
bóc vỏ ăn hột mẩm ngọt bùi
chuyện cũ đậm đà thêm khẩu vị
chạnh nhớ quê nhà nhớ bia hơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP