14/07/2008

nghe hxs hát

hát gửi tình riêng hay nhớ nước
đều mang âm hưởng cách chia xa
ở những giòng thơ giao luyến nhạc
là chút mưa rây ánh nắng tà

tha hương én nhạn đời luân lạc
buồn khuấy lòng ai tĩnh lặng ngồi
lắng nghe uẩn khúc dường không dứt
biền biệt dòng sông khúc củi trôi

viễn khách mênh mang tình cố lý
đời biết bao lần tụ tán mây
hỏi có ai quen xin về nhắn
tình cũ bao năm bát nước đầy

có mấy hơi rung đem hát hết
lòng chẳng mong chi bước cuối đường
sống và hát trái tim chân chất
chỉ muốn cho đời một chút hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP