06/07/2008

lỡ cỡ

em sinh viên chớm đôi mươi
mảnh mai đi đứng nói cười hồn nhiên
tôi đàn ông tuổi trung niên
đến sangha để tập thiền vì yêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP