01/07/2008

hồn nhiên

sư nghe thích thú cười cho phép
cô bé ngây thơ được nằm thiền
chàng bất giác thấy mình tu tập
là để vui cười sống hồn nhiên

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP