16/07/2008

thiện duyên p.đ. cường

nhận ra không chắc nhận ra
trời ơi diện mạo anh là của ai
ơn anh em vẫn nhớ ngày
chửa hoang anh nhận bào thai của mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP