26/11/2010

kỷ vậtanh gắng gượng vẫn không ký nổi
nàng cầm son lấy dấu tay lăn
xong in nhẹ trang đầu cuốn sách
ôm ngực mình kỷ vật nhà văn

* sau khi đọc bài “Hương trầm vẫn còn đây. Cao Xuân Huy” của Trầm Hương trên Da Màu.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP