17/11/2010

lãng mạn


(hình: Jean-Louis Klein và Marie-Luce Hubert)

đuôi bám vào một nhánh cây
cho vững thế đứng để mày hái hoa
chuột ơi tao thốt nhận ra
về mặt lãng mạn mày là thầy tao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP