08/11/2010

lá phong


(hình: Nam Ngưu)

từ dạo bỏ quê đi tị nạn
biền biệt tin tôi kẻ phụ lòng
bạn cũ khi tìm không trách móc
chỉ nhắn gửi về chiếc lá phong

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP