28/11/2010

nương thânăn cơm ngoài trời cho nó mát
trong nhà tui nóng lắm chú ơi!
tềnh toàng chứ che mưa che nắng
lúc mệt tui có chỗ nằm ngồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP