25/11/2010

ngày lễ tạ ơnnấu nướng trong bếp lăng xăng
lúc nào chị cũng nhe răng ra cười
nhìn chị như đóa lan tươi
anh tạ ơn lấy được người mình yêu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP