16/11/2010

tia nắng hy vọng


Aung San Suu Kyi

bẩy năm mới lại bước ra
hít thở không khí trước nhà thảnh thơi
lần này quân phiệt giữ lời
hết án quản thúc thả người anh thư

bước ra giữa tiếng hoan hô
dòng người như nước vỡ bờ hò reo
tại sao dân một nước nghèo
không theo kẻ mạnh mà theo về bà

mang lòng yêu nước thiết tha
đấu tranh dân chủ dù là hiểm nguy
khoan thai trong mỗi bước đi
nhưng lòng cương quyết không gì chuyển lay

phải mỗi tia nắng ban mai
là tia hy vọng cho ngày tự do
ngày dân tộc Miến ước mơ
tái lập dân chủ về cho nước mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP