13/11/2010

vào Tam Điệpchân đã mỏi đường rừng thì tối
nhưng vẫn đi vì biết không đi
là không trọn lòng trung với nước
lại theo trăng dò dẫm đêm khuya

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP