09/11/2010

một mìnhchị mang bầu mấy tháng nay
xoa bụng nói với bào thai của mình
cha con là lính viễn chinh
con ơi chắc lúc mẹ sinh không về

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP