29/11/2010

nhỏ tochuyện lạ đằng ấy nghĩ sao
riêng tớ sướng chẳng thể nào sướng hơn
tất cả thành viên 'túi khôn'
bác bỏ cương lĩnh trung ương đảng mình

* sau khi đọc bài 'Túi khôn dân tộc' bác bỏ hoàn toàn Cương lĩnh của Bộ chính trị của Bùi Tín trên VOA Tiếng Việt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP