11/11/2010

quyết liệtbác khuyên cháu thức thời là tốt
cháu quả tình không muốn trả treo
không tại nghèo mà cháu quyết liệt
quyết liệt cho nên cháu mới nghèo*

* nhặt ý DP

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP