14/11/2010

tưởng tiếc Cao Xuân Huy


Nhà văn Cao Xuân Huy (1947-2010)

tháng Ba gẫy súng thoát cửa tử
nhà văn trực ngôn viết trực ngữ
mùa Thu như lá rụng thế thôi
cuối cùng bạn đi vèo theo gió

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP