19/10/2012

bốc hơinhững nhà văn viết ra sự thật
bị đảng truy bức suốt cuộc đời
bỏ bút vì muốn giữ nghĩa khí
biết bao người chọn tự bốc hơi*

[*] ý nhạc sĩ Tô Hải

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP