25/10/2012

mua áo trong mallmua một tặng một áo thun
hắn phân vân lúc cô xun xoe mời
nhờ cô mặc thử giùm tôi
em tôi cũng trạc vóc người của cô

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP